• oktober

  14

  mandag kl. 08:30

  Brexit vil fortsatt prege nyhetsbildet i ukene som kommer. Felles uttalelser fra Storbritannia og EU på søndag antydet at mye gjensto for å sikre en avtale før 31. oktober. Disse samtalene fortsetter i dag. Handelskrigen mellom USA og Kina fikk et lite pusterom i forrige uke da det ble meldt om en liten fremgang i samtalene. Det er likevel altfor tidlig å si om det var et av flere skritt mot en løsning på konflikten. Markedene i både USA, Japan og Canada holder stengt i dag.

   

 • oktober

  11

  fredag kl. 09:18

  Det var klassisk risk on i markedet i går med oppgang på børsene og høyere renter. Årsaken er nok mer positive signaler fra partene i handelskonflikten. Trump skal i dag møte kinas visestatsminister i Det hvite hus. Trump har allerede uttalt at forhandlingene går «very well» og at «China has been very nice», i kjent stil. Uttalelsene har økt forventningene til at det kan komme en delvis avtale som i alle fall fører til en midlertidig våpenhvile i handelskrigen. Om partene kommer frem til noen form for enighet i dag er det nok rom for at markedsbevegelsen kan fortsette i den positive retningen. Usikkerheten er selvsagt stor, og vi må innrømme at vi ikke har noe godt grunnlag for å si hva som blir Trumps neste trekk her.

  Utsikter til en avtale har gitt en betydelig oppgang i de lange rentene de siste dagene. Tysk og amerikansk 10år stat steg med henholdsvis var opp 8,5bp og 10bp i går.

  Det kommer positive signaler fra Brexit-forhandlingene også. Boris Johnson møtte i går den irske statsministeren Leo Varadkar i et to timers «face to face»-møte i Nord-England. Samtalene skal ha vært «very positive» og den irske statsministeren uttalte at en avtale kunne nås før utgangen av måneden. Pundet styrket seg betydelig på nyheten, og GBPNOK er opp til 11,33, det høyeste nivået siden mai. EUs sjefsforhandler, Michel Barnier, vil bestemme i dag om fremgangen i forhandlingene mellom Johnson og Varadkar har vært tilstrekkelig god for å fortsette samtalene med Brussel.

  Hva gjelder nøkkeltall avsluttes uken rolig. Det kommer Michigan-forbrukertillitsindeksen fra USA, og denne gir et godt bilde av stemningen blant amerikanske forbrukere. Indeksen ligger på et høyt nivå. Den falt litt tilbake i sommer, men hentet seg noe inn igjen forrige måned. I sum er det ingen stor bekymring å spore blant amerikanske husholdninger. Det reflekteres også i gode tall på indikatorer som retail sales. Oppi all den usikkerheten som er ute nå må en huske at amerikanske husholdninger har opplevd et kraftig rentefall over det siste året. Amerikanske forbrukere har i stor grad fast rente på boliglånet og mulighet til å refinansiere lånet når rentene faller. 30 år fastrente er ned nærmere 1,5%-poeng siden i fjor høst, og dette ser vi allerede støtter oppunder stemningen blant amerikanske husholdninger.

  I USA kom inflasjonen inn på 2,4% for september og holder seg dermed på det høyeste nivået på 10 år. Inflasjonen har nå ligget over 2% siden mars 2018, og dette har hovedsakelig vært drevet av høyere inflasjon på tjenester, som følge av høyere lønnsvekst. Den siste tiden har imidlertid inflasjonen på varer også kommet noe opp. Forklaringen er trolig handelskrigen og økte tollsatser på kinesiske varer. Vareinflasjonen er nå den høyeste siden 2012. Med lønnsvekst på høyeste nivå siden 2009 kan inflasjonen stige ytterligere fremover.

  b

 • oktober

  10

  torsdag kl. 09:00

  Lederne i handelsforhandlingene mellom USA og Kina setter seg i dag tilbake ved forhandlingsbordet for første gang siden Trump annonserte toll på alle kinesiske varer i starten av august. Forholdet mellom landene har vært kjølig og i går handlet aksjemarkedet opp og ned avhengig av hva den siste overskiften var. Markedet fant likevel trøst i at det ser ut som det kan være mulig å få til en delvis avtale som dekker blant annet valuta, og S&P500 endte opp nesten 1%.  Rentene steg også. Amerikanske ti-års statsobligasjoner handler nå på 1.58%, opp nesten 5bp. Oljeprisen har vært tynget av høyere lagertall og klarte ikke å henge med oppgangen. Et fat nordsjøolje koster litt over 58$, omtrent det samme som i går morges. Norske kroner fortsatte å svekke seg og en Euro koster 10.06 kroner. 

  Det viktigste tallet idag  sett med norske øyene var KPI-inflasjonen for september her hjemme.  Inflasjonen kom inn på  2,2% å/å i september, som er noe høyere enn konsensus og Norges Banks anslag på 2,1%. Hovedgrunnen er at salget på sommerklær i august var større i år enn i fjor, og da er det naturlig å tro av klesprisene vil øke mere i september i år. En tidels høyere inflasjon har liten betydning, og inflasjonen må nok ligge høyere enn Norges Banks anslag i flere måneder fremover for å føre til oppjustering av rentebanen alene. 

  Senere på dagen får vi også KPI-inflasjonstall fra Sverige og USA i dag. Konsensus venter at kjerneinflasjonen i Sverige blir 1,2% å/å i september. Blir det som  ventet kan svenske kroner svekke seg på nyheten og det vil nok føre til at NOK også svekkes ytterligere. I USA derimot er KPI-inflasjonen av mindre betydning for pengepolitikken fordi PCE-inflasjonen er Feds «favoritt-mål». Men KPI signaliserer ofte hvordan PCE-inflajsonen kommer å utvikle seg fremover. Konsensus tror at KPI-inflasjonen blir 2,4% i September, det samme som måneden før.

  Ellers offentligjøres i dag referatet fra det siste rentemøtet i ECB. Vi vet allerede at flere medlemmer var mot stimuleringspakken som ECB leverte på sitt forrige rentemøte, og mange av disse har også forklart hvorfor de var mot. Referatet vil sånn sett ha lite nytt å by på, men kan tydeliggjøre hva flertallet i ECBs styre tenker om veien videre.

  Norsk BNP var som ventet litt lavere i august sammenlignet med juli. Tall fra SSB viser fall på -0,2% m/m, mens veksten måneden før ble revidert ned fra 1% m/m til 0,8%. Det er nå utsikter til at veksten i 3. kvartal kommer noe under Norges Bank anslag.

  Etter at sentralbanksjef Powell tidligere i uken annonserte at sentralbanken kommer til å øke sin balanse igjen, var det knyttet spenning til om referatet fra siste rentemøte ville inneholde flere detaljer rundt dette. Det gjorde det ikke. Makrodata har forverret seg siden rentemøtet i september og de siste kommentarene fra flere sentralbankmedlemmer tyder på at de vil kutte renten videre med 25bp i slutten av oktober. 

   

 • oktober

  09

  onsdag kl. 09:05

  Det var rødt på verdens børser i går og det fortsetter med fall i Asia, mens futures på S&P er nå opp 0,2%. Stemningen i markedet ble surt etter at USA innførte visumrestriksjoner på kinesiske embetsmenn som de mener er skyldige i undertrykkelsen av muslimske minoriteter i Xinjiang provinsen. Oljeprisen falt 1,4% etter noe høyere lageroppbygging i USA og et fat Brent handler nå på $58. Som følge av lavere oljepris og dårligere risikosentiment ble kronen svekket til historisk svake nivåer i går, men noe av fallet ble imidlertid reversert og vi handler EURNOK nå på 10.04, ca. 2 øre mer enn da vi startet gårsdagen.

  Nå på morgen fikk vi  norske BNP-tall for august. De viste  en forsiktig nedgang på -0,2% m-o-m (konsensus var ventet -0,4%). Disse tallene fikk ingen stor påvirkning på kurser.

  Etter forrige ukes svake amerikanske nøkkeltall priser markedet nå inn 75% sannsynlighet for et rentekutt i oktober og totalt -34bp for i år. Med andre ord venter markedet minst et ytterligere rentekutt fra Fed i år. I dag får vi referatet fra Feds siste rentemøte. Det som kanskje var litt overraskende på det siste møtet var at mediananslaget var for uendrede renter fremover. Etter de siste svake tallene kan man argumentere for at referatet er utdatert. Likevel kan det referatet inneholde verdifull informasjon om tankegangen til Fed-medlemmene og hva som skal til for å kutte mer. Hvordan de veier styrken i husholdningens etterspørsel opp mot svakheten i industrien blir også interessant.

  Tysk industriproduksjon overrasket svakt på den positive siden i august. Produksjonen økte med 0,3% m/m mot ventet nullvekst.

  NFIB-undersøkelsen fra USA kom noe lavere som ventet. Likevel viser indeksen at optimismen blant småbedriftene i USA holdes godt oppe, på tross av økt usikkerhet

 • oktober

  04

  fredag kl. 08:28

  I Japan økte aktivitetsnivået i tjenestesektoren for 36. måned på rad i september, men veksttakten var lavere enn i august. Innkjøpssjefsindeksen for tjenestesektoren falt til 52,8 i september fra 53,3 i august på et sesongjustert grunnlag. Det er med andre ord tydelig at det fortsatt er tjenestesektoren som «drar lasset» i den japanske økonomien. Myndighetene håper følgelig at forbruket til husholdningene og bedriftene vil være stort nok til å utligne de negative konsekvensene fra et ni måneders langt fall i eksporten på grunn av handelskrigene mellom USA og Kina. Den sammensatte PMI – indeksen som følgelig omfatter både tjeneste – og industrisektoren, falt til 51,5 fra 51,9 i forrige periode. I tillegg ble merverdiavgiften hevet til 10 fra 8 prosent med virkning fra 1. oktober. Forrige gang myndighetene hevet avgiften var i april i 2014. Avgiftsøkningen omfatter ikke matvarer og ikke – alkoholholdige drikker.

  Stort bedre gikk det ikke i Sverige i september. Der droppet aktivitetsnivået i tjenestesektoren til 49,8 fra 54,2 i forrige periode. Dataene bekrefter en massiv oppbremsing i den ellers så motstandsdyktige svenske økonomien. Alle delindekser som til sammen utgjør innkjøpssjefsindeksen for tjenestesektoren (PMI) falt i perioden, men delindeksene for ordrer og forretningsvolum bidro mest til tilbakegangen. Også her er det tydelig at handelskrigen setter tydelige spor etter seg. Den svenske riksbanken antydet i sine prognoser en mild oppbremsing og var ikke fremmed for en renteheving i slutten av inneværende år eller ved begynnelsen av neste år. Det kan virke som om disse planene må legges på is i lys av den siste utviklingen i PMI – indeksene.

  Vi blir stadig minnet på at alle i praksis sitter i den samme skuta. I denne sammenhengen representerer skuta den globale økonomien, og i øyeblikket gynger skuta skikkelig. Det er selvsagt handelskrigen som bidrar mest til å vispe opp vannmassene. At skuta stamper i urolig sjø, kommer klart til uttrykk i så å si alle PMI – indekser som har blitt sluppet i de siste ukene. Det har i alle fall vært regelen for industri-/videreforedlingsindustrien mens tjenestesektoren som har holdt stand, nå har begynt å glippe taket. Det ble blant annet sluppet flere PMI – data fra eurosonen i går. I Frankrike falt indeksen for tjenestesektoren til 51,1 i september fra 51,6 i forrige periode. Situasjonen er omtrent lik i Tyskland. Der mistet også tjenestesektoren moment i september og droppet til 51,4 fra 52,5 august. Det er med andre ord tydelig at den innenlandske delen av økonomien sliter med å veie opp for redusert etterspørsel i utlandet etter varer og tjenester med opphav i eurosonen.

  Norge: «Boligprisene sank med 1,1 prosent nominelt i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent. – Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet vedvarte i september. Vi er nå inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat prisvekst i boligprisstatistikkens historie. Dette er god nytt for norsk økonomi, norske boligeiere og førstegangskjøpere, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.» (Kilde: eiendomnorge.no)

  Det slår kanskje ikke ned som en bombe at også tjenestesektoren i USA har fått et skudd for baugen. Veksten i aktivitetsnivået i de tjenesteytende næringene falt til sitt laveste nivå på tre år i september. Utviklingen øker selvsagt bekymringen for at handelskrigen som Trump har sparket i gang er i ferd med å få konsekvenser for hele økonomien. Ifølge ISM falt PMI for tjenestesektoren til 52,6 i september. Det er som nevnt den laveste verdien vi har sett for denne indeksen siden august i 2016. Til sammenligning var indekstallet for august 56,4.

   

 • oktober

  03

  torsdag kl. 08:12

  Nedturen i den britiske bygge – og anleggssektoren fortsatte i forrige måned ifølge en undersøkelse som ble sluppet i går. Fallet var det var det kraftigste som bransjen hadde opplevd på nesten 10 år. Innkjøpssjefsindeksen viste at indeksen skled til 43,3 fra 45,0 i august. Det er med andre ord langt under 50 – streken som skiller ekspansjon fra kontraksjon. Bygge – og anleggssektoren kuttet i følge undersøkelsen jobber i et tempo som vi ikke har sett siden finanskrisen. Dataene i undersøkelsen viser at usikkerheten knyttet til Brexit antagelig var den viktigste årsaken til tilbakegangen.

  Den britiske statsministeren, Boris Johnson, leverte i går et endelig forslag (kompromiss) til EU vedrørende Brexit, men han sa samtidig at hvis Brussel ikke engasjerte seg, så ville Storbritannia forlate EU den 31. oktober uten en avtale. Statsministeren holdt dermed i sin avslutningstale til sine konservative partimedlemmer på deres årlige konferanse fast til sin tøffe linje med hensyn til Brexit. Partifellene fikk også smake på detaljer ved forslaget som Johnson omtaler som hans «rettferdige og fornuftige kompromiss». Å forlate EU er Storbritannias mest signifikante geopolitiske handling siden andre verdenskrig. Det er likevel usikkert om de vil trå ut av unionen med en avtale, uten en avtale eller om de vil forlate unionen i det hele tatt.

   

 • oktober

  02

  onsdag kl. 08:11

  Stemningen hos de store japanske produksjonsbedriftene forverret seg i tremånedersperioden frem til og med september. Bedriftstillitsindeksen befinner seg nå på sitt laveste nivå i løpet av de siste seks årene ifølge sentralbankens Tankan – undersøkelse som ble sluppet i går. Utviklingen viser tydelig at oppbremsingen i den globale økonomien preger en eksporttung japansk industri. Hovedtallet for de store produksjonsbedriftene sto på pluss 5 i september mot pluss 7 i juni. Vi må som antydet tilbake til juni i 2013 for å finne en lavere verdi. Da sto den på pluss 4. Prognosene indikerer et videre fall mot pluss 2 gjennom de neste tre månedene. Denne indeksen indikerer for øvrig at det er flere optimister enn pessimister blant de store industribedriftene når den ligger over null.

  PMI – indeksene for eurosonen og nærliggende land har ikke akkurat vært lystig lesning i de siste månedene. Gårsdagens ferske tall fra Sverige føyde seg inn i rekken. Den svenske PMI – målingen viste at aktiviteten i industrisektoren stupte i september. Indeksen falt til sitt laveste nivå siden begynnelsen i 2013. Det er helt tydelig at bedriftene er bekymret for utviklingen i både den globale økonomien og eurosonen isolert sett, og at denne bekymringen har innhentet den ellers så motstandsdyktige økonomien. Den svenske kronen svekket seg umiddelbart på dataene. PMI – indeksen falt til 46,3 poeng fra 51,8 i forrige måned.

  Norge: «Ferske PMI-tall viser fortatt vekst i norsk industri, men trenden er nedadgående. DNB PMI for september falt med 3,5 poeng til 50,4. Indeksen for september ble trukket ned av delindeksene for ordre og produksjon, mens sysselsettingsindeksen isolert sett bidro til å trekke opp DNB PMI i september. PMI svinger noe fra måned til måned og var i september litt lavere enn en beregnet trend. Likevel, også trenden har vært svakt nedadgående det siste året og indikerer at farten i norsk industri er på vei ned, men at aktiviteten fortsatt øker.» (Kilde: nima.no)

 • oktober

  01

  tirsdag kl. 07:58

  Norge: «Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene var uendret fra juli til august 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 0,8 prosent fra juni til juli. Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå en jevn stigning siden starten av 2019. Selv om det samlede omsetningsvolumet var uendret var det et blandet bilde for de ulike bransjene. Det var først og fremst salg på bensinstasjoner som hadde en økning i sesongjustert volum i august. Klesbutikker, samt salg av fritidsbåter og sportsutstyr hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet, og bidro dermed til å nulle ut de positive bidragene. Sesongjustert volum for detaljhandelsbedriftene gikk ned 0,2 prosent i tremånedersperioden juni – august, sammenlignet med mars – mai.» (Kilde: ssb.no)

  Den siste PMI – målingen fra industrisektoren i Kina viste en liten bedring i aktivitetsnivået i september etter en oppgang i innenlandsk etterspørsel. Analytikerne tror likevel at bedringen er kortvarig ettersom aktiviteten boligmarkedet reduseres ned og handelskrigen med USA pågår. En vedvarende svakhet i landets enorme industrisektor har styrket markedets forventning om at Beijing må lansere flere stimuleringspakker for å demme opp for landets kraftigste økonomiske oppbremsing på tiår selv om det innebærer en risiko for ytterligere oppbygging av gjeld. PMI – indeksen steg til 49,8 i september. Det er hakket bedre enn målingen i august på 49,5, men den ligger fortsatt under 50 – streken som skiller ekspansjon fra kontraksjon.

 • september

  30

  mandag kl. 09:23

  «Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,5 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,6 prosent måneden før. Ved utgangen av august 2019 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 5 932 milliarder kroner, viser nye tall fra kredittindikatorstatistikken.

  Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 570 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 5,1 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,3 prosent måneden før. Endret periode for årets omgjøring av studielån til stipend fører til at husholdningenes gjeldsvekst ligger på et lavere nivå sammenliknet med tidligere år, se forklaring under.

  De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 828 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 5,7 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,8 prosent forrige måned.

  Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av august. Dette beløp seg til 4 804 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,6 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,8 prosent måneden før.

  Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 2,5 prosent fram til utgangen av august, opp fra 2,2 prosent måneden før.» (Kilde: ssb.no)

 • september

  27

  fredag kl. 09:04

  Trump liker dårlig at hans telefonsamtale med Ukranias president blir ettergått i sømmene og sidestilte varslingen av samtalen med spionasje for fremmede makter for så å snakke om hva man i "gamle dager" gjorde med disse. Biden kommer heller ikke godt ut av denne etterforskningen. Det er mistenkelig at hans sønn, som er kastet ut av militæret etter kokainbruk, får en toppjobb i et ukranisk gass-selskap samtidig som landet er i forhandlinger med USA. At Biden som visepresident også medvirker til at Ukrainas riksadvokat som var involvert i etterforskningen av ansettelsen fikk sparken (på anklager om korrupsjon), gjør ikke saken bedre. Aksjemarkedet var forsiktig ned i går. Rentene falt omlag 2 bp, og amerikansk 10-års statsrenter handler nå rett under 1.70. Oljeprisen er uendret fra i går til tross for at Saudi-Arabia melder om at de nå har fått  i gang produksjon av 8 av de 10 millionne fat som ble borte under terrorangrepet. Krona er omlag uendret og en euro koster nå 9.92.

  Norges Bank la til grunn i sin siste pengepolitiske rapport at arbeidsmarkedet er mindre stramt. De tror nå at arbeidsledigheten i september blir uendret sammenlignet med august og at ledigheten vil flate ut fremover. Det forventes imidlertid at imidlertid at dagens NAV-tall vil vise en nedgang på rundt 500 personer (sesongjustert). Hvis markedet har rett og trenden er fortsatt fallende ledighet i de kommende månedene vil Norges Bank bli nødt til å revurdere sine antakelser om stramheten i arbeidsmarkedet og justere rentebanen opp.

  I dag får vi Feds favoritt mål på inflasjonen, med PCE-tall (Personal Consumption Expenditures) for august. Konsensus venter en forsiktig oppgang i inflasjonen sammenlignet med juli. KPI-inflasjonen som vi allerede har fått for august overrasket på oppsiden, så det er ikke usannsynlig at PCE-inflasjonen også gjør det.

  Ellers får vi sentimentsindeksen fra Universitet i Michigan. Denne fanger opp amerikanske forbrukernes tillit til egen økonomi. Det er ventet en sideveis utvikling i indeksen i september sammenlignet med august. Indeksen holder seg fortsatt på et høyt nivå og antyder dermed at det blir god vekst i privat konsum. 

 • 10 fra 4272 Vis mer ...