• desember

  13

  fredag kl. 08:26

  Rykter om en et lite skritt i riktig retning i handelskonflikten mellom USA og Kina har sendt de asiatiske markedene nordover på morgenkvisten. Den japanske Nikkei 225 og TOPIX er opp henholdsvis 2,55 og 1,59 prosent. I Kina er SSEC og CSI300 opp henholdsvis 1,78 og 1,98 prosent. I Hong Kong er Hang Seng opp 2,36 prosent. I USA steg S&P 500 og Dow Jones med henholdsvis 0,85 og 0,79 prosent i går. Futures på de respektive børsene peker i øyeblikket mot en åpning som ligger med omtrent 0,5 prosent på plussiden. Prisen på nordsjøolje er opp 0,76 prosent siden midnatt, og et fat omsettes i øyeblikket til 64,69 dollar. Det ekvivalente søramerikanske alternativet (WTI) er opp 0,63 og prises i skrivende stund til 59,55 dollar per fat. Volatilitetsindikatoren (VIX) er ned 0,7 prosent og ligger nå på 13,94 og indikerer at stemningen i markedene har bedret seg ytterligere fra i går. Norges Banks I-44 er en nominell effektiv valutakursindeks beregnet på grunnlag av kursene på NOK mot valutaene for Norges viktigste handelspartnere. Indeksen er satt lik 100 i 1995. Stigende indeksverdi betyr depresierende kronekurs. Det vil si en svakere krone. Indeksen ligger i øyeblikket på 111,09 som ikke er langt unna toppnoteringen fra 29. oktober på 112,23. Det betyr

  Japan kunne notere færre maskinordrer også i oktober. Det er ytterligere et signal om at bedriftenes investeringer, en av få tegn på styrke i verdens tredje største økonomi, er i ferd med å bremse kraftig opp siden fallende eksport effektivt har redusert appetitten på investeringer. Bunken av såkalte kjerneordrer, det vil si at ordrer knyttet til skipsbygging og energi-/kraftstasjoner holdes utenfor på grunn av høy volatilitet i dataserien, falt med 6,0 prosent i oktober fra forrige måned. Dermed har indikatoren falt i fire måneder på rad, og oktober – tallet ble langt verre enn snittprognosen som antydet en marginal oppgang på 0,9 prosent. Nedgangen i oktober markerer den lengste kontraksjonen fra måned til måned siden en lignende periode frem til og med januar i 2009. Det representerer en stor utfordring for myndighetene som har satt sin lit til at bedriftenes investeringsaktivitet kan støtte etterspørselen med et bakteppe av redusert global aktivitet.

  Styret i den europeiske sentralbanken (ECB) valgte i går at renten på den viktigste refinansieringsordningen, den marginale trekkfasiliteten og innskuddsrenten skulle være uforandret på henholdsvis 0,00, 0,25 og – 0,50 prosent. Sentralbankstyret forventer at styringsrentene skal ligge rundt dagens nivå eller lavere inntil sentralbanken får en robust bekreftelse på at inflasjonen vender tilbake til et nivå som ligger tilstrekkelig nærme, men under, to prosent innenfor projeksjonshorisonten. I tillegg må prisøkningen gjenspeiles i den underliggende dynamikken som typisk generer inflasjon. Den første november startet ECB opp igjen et netto tilbakekjøpsprogram tilsvarende 20 milliarder euro per måned. Styret forventer at programmet vil løpe så lenge det er behov for å forsterke effekten av tilpasningene i pengepolitikken på styringsrentene. Styret er også innstilt på å fortløpende reinvestere alle hovedstoler som går til forfall under sentralbankens tilbakekjøpsprogram av aktiva (APP) for en forlenget periode etter at sentralbanken har begynt å heve styringsrentene.

  I USA steg antallet av førstegangssøkere til ledighetstrygd til sitt høyeste punkt på mer enn to år i forrige uke. Det signaliserer likevel trolig ikke at flere blir avskjediget siden denne statistikken har en tendens til å være svært volatil rundt høytiden med høsttakkefest. Uansett steg antallet av førstegangssøkere med 49 000 til sesongjustert 252 000. Til sammenligning falt antallet til 2003 000 i forrige uke som var laveste nivå på syv måneder.

  «Boris Johnson og det konservative partiet har så langt sikret seg 361 plasser i Parlamentet. Det betyr at Johnson og partiet hans har rent flertall når 645 av 650 valgkretser er talt opp. Allerede klokken 06.07 fredag morgen var det klart at Det konservative partiet til statsminister Boris Johnson hadde sikret seg flertall i Parlamentet. Da viste opptellingen i 599 av 650 valgkretser at Det konservative partiet har sikret seg 328 seter i Parlamentet. Labour har 196 plasser. Det kreves 326 seter eller mer for å få flertall. Ved halv sju tiden i dag hadde statsministerens parti sikret seg 338 seter etter at 614 av totalt 650 seter var fordelt, meldte BBC.» (Kilde: nrk.no)

 • desember

  12

  torsdag kl. 08:15

  Litt rødt og litt blått preger fargebildet av de asiatiske markedene på morgenkvisten. Den japanske Nikkei 225 er opp 0,14 prosent og TOPIX er ned 0,12 prosent. I Kina er SSEC og CSI300 ned henholdsvis 0,17 og 0,20 prosent. I Hong Kong er Hang Seng opp 1,35 prosent. I USA steg S&P 500 og Dow Jones med henholdsvis 0,29 og 0,11 prosent i går. Futures på de respektive børsene peker i øyeblikket mot en åpning som ligger svakt plussiden. Prisen på nordsjøolje er opp 0,49 prosent siden midnatt, og et fat omsettes i øyeblikket til 64,02 dollar. Det ekvivalente nordamerikanske alternativet (WTI) er opp 0,22 prosent og prises i skrivende stund til 58,89 dollar per fat. Volatilitetsindikatoren (VIX) er ned 4,40 prosent og ligger nå på 14,99 og kan signalisere at markedet er mer risikosøkende. Norges Banks I-44 er en nominell effektiv valutakursindeks beregnet på grunnlag av kursene på NOK mot valutaene for Norges viktigste handelspartnere. Indeksen er satt lik 100 i 1995. Stigende indeksverdi betyr depresierende kronekurs. Det vil si en svakere krone. Indeksen ligger i øyeblikket på 111,40 som ikke er langt unna toppnoteringen fra 29. oktober på 112,23.

  Japanske grossistpriser steg med 0,1 prosent i tolvmånedersperioden frem til og med november ifølge ferske tall fra Bank of Japan. Økningen i engrosprisene, som måler hvilke priser bedriftene tar av hverandre for sine tjenester og varer, endte marginalt på oversiden av markedets snittanslag som antydet en uendret utvikling. Til sammenligning viste prisstatistikken av grossistprisene var 0,4 prosent lavere i oktober enn på det samme tidspunktet i 2018. Samtidig falt det generelle prisnivået for endelige eller ferdige varer som bedriftene tilbyr til hverandre med 2,0 prosent fra samme tidspunkt i fjor. Tilsvarende prisstørrelse for innenlandske varer, som delvis følger den mer kjente konsumprisindeksen, falt med 1,0 prosent i tilsvarende periode.

  I Sverige tiltok prisveksten i november i følge tall som ble sluppet i går. Det er godt nytt for sentralbanken som har alvorlige planer om å endre en periode på fem år med negativ renter på sentralbankmøte den 19. desember. Konsumpriser, målt med et fast rentenivå, steg med 0,1 prosent i november fra forrige periode og var 1,7 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Sentralbankens sikter mot 2,0 prosent for dette inflasjonsmålet. Riksbanken uttrykte på siste sentralbankmøte at den så rom for å heve styringsrenten fra minus 0,25 til null på neste møte til tross for at økonomien viste enkelte tegn på å miste moment. Den svenske kronen stryket seg derfor på gårsdagens inflasjonstall som ser ut til å bygge oppunder sentralbankens vurderinger. SEKNOK løftet seg nesten umiddelbart fra 96,45 til 97,00.

  Ifølge rykende ferske tall fra arbeidsdepartementet i USA steg konsumprisene med 0,3 prosent i november. Oppsvinget kan i hovedsak spores tilbake til økte priser på drivstoff. Prisindeksen viste til sammenligning en økning på 0,4 prosent i oktober, en tolvmånedersvekst per november og oktober på henholdsvis 2,1 og 1,8 prosent. Dersom mat- og energivarer som representer to veldig volatile komponenter i indeksen holdes utenfor, steg prisene med 0,2 prosent i både oktober og november. Gårsdagens inflasjonstall for november kommer etter at sysselsettingstallene på fredag kunne vise 266 000 nye jobber i november og at arbeidsledighetsprosenten falt tilbake til 3,5 prosent. Andre data som beskriver boligmarkedet, utenrikshandelen og industriproduksjonen har også vært tålelig greie. Alt i alt tyder mye på at økonomien opplever en moderat vekst snarere enn en oppbremsing. Sentralbanken, Federal Reserve, avholdt sentralbankmøte i går. Markedskomiteen, FOMC, stemte for å holde renten uendret, og signaliserte at lånekostnadene ville bli holdt lave i lang tid. Komitemedlemmene har vært sterkt uenige på de siste fire sentralbankmøtene om retningen videre, men på dette møtet var avstemningen tilnærmet enstemmig med 13 av 17 medlemmer som stemte for uendret rente.

 • desember

  11

  onsdag kl. 08:15

  Det er fortsatt en litt blandet stemning som hviler over de asiatiske markedene på morgenkvisten. Den japanske Nikkei 225 og TOPIX er ned henholdsvis 0,08 og 0,34 prosent i øyeblikket. I Kina er SSEC opp 0,23 prosent mens CSI300 er opp 0,04 prosent. I Hong Kong er Hang Seng opp 0,73 prosent. I USA falt S&P 500 og Dow Jones med henholdsvis 0,10 og 0,10 prosent. Futures på de respektive børsene peker i øyeblikket mot en åpning som ligger svakt på begge sider av nullstreken.  

  Norge: «Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,6 prosent fra november 2018 til november 2019, mens KPI-JAE økte 2,0 prosent i samme periode. Fra oktober til november 2019 gikk KPI opp 0,3 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,1 prosent.

  KPI steg 0,3 prosent fra oktober til november 2019. Den største bidragsyteren til økningen var elektrisitet inkludert nettleie, som viste en prisoppgang på 4,6 prosent. Oppgangen i strømprisene kom blant annet som følge av kaldere vær og høyt strømforbruk. I tillegg bidro økte priser på drivstoff og bøker til oppgangen i KPI. For drivstoff og smøremidler steg prisene med 2,6 prosent, hvor det var økning i både bensin- og dieselprisene. Prisene på bøker steg 8,4 prosent fra oktober til november 2019.

  Oppgangen i KPI ble dempet av prisnedgang på flyreiser. Fra oktober til november 2019 falt prisene på passasjertransport med fly med 8,6 prosent. Det ble også observert salgsaktivitet for flere varer tilknyttet varegruppen boligtekstiler, som viste en prisnedgang på 6,3 prosent.

  Tolvmånedersveksten i KPI var 1,6 prosent i november 2019. Beregnet husleie bidro mest til oppgangen, med en økning på 1,9 prosent. I tillegg bidro både restaurant- og transporttjenester til veksten siste tolv måneder, med prisøkninger på henholdsvis 3,0 og 3,9 prosent. Det ble også observert prisstigning på møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler tilsvarende periode.

  Prisene på matvarer viste en nedgang på 0,8 prosent i samme periode og medvirket til å dempe tolvmånedersveksten i KPI. I tillegg falt prisene på elektrisitet inkludert nettleie med 4,1 prosent fra november 2018 til november 2019.

  Den løpende tolvmånedersveksten i KPI sank fra 1,8 prosent i oktober til 1,6 prosent i november. Nedgangen i tolvmånedersveksten skyldes i hovedsak prisutviklingen på matvarer og flyreiser. Matvarer viste en prisoppgang på 0,3 prosent fra oktober til november i år, mot en økning i prisene på 1,6 prosent samme periode i fjor. Prisene på passasjertransport med fly falt 8,6 prosent fra oktober til november, mens de sank 0,7 prosent samme periode i fjor. I tillegg bidro strømprisene til endringen i tolvmånedersveksten. I motsatt retning trakk prisutviklingen på drift av personlige transportmidler.» (Kilde: ssb.no)

  Kina: De kinesiske konsumprisene klatret til sitt høyeste nivå på nesten åtte år i november da prisen på svinekjøtt doblet seg på grunn av afrikansk svinepest som har tatt livet av mer enn 1,2 millioner griser i Kina. Beijing er under press for å iverksette flere stimuleringspakker med tanke på å fyre oppunder landets industrisektor, men høy inflasjon kan bli et hodebry for politikere som forsøker å sparke i gang veksten som i øyeblikket befinner seg på sitt laveste nivå på nesten 30 år. I november var tolvmånedersveksten i konsumprisene 4,5 prosent. Det er den kraftigste veksten siden januar i 2012. Det skal likevel sies at kjerneinflasjonen som ekskluderer prisene på mat – og energivarer fortsatt er dempet.

  Norge: «Ifølge bedriftene i Regionalt nettverk har veksten avtatt gjennom høsten. Det var særlig lavere omsetning i butikkene og utsettelser av samferdselsprosjekter som dempet veksten. I tillegg øker etterspørselen fra oljesektoren litt mindre enn før. Fremover venter bedriftene at veksten vil avta litt videre.

  I løpet av de tre høstmånedene økte aktiviteten med en årlig rate på 2,1 prosent, ned fra 3 prosent i sommer. Utviklingen har vært svakere enn bedriftene så for seg i august. Veksten har avtatt i alle næringer, men mest i varehandel, bygg og anlegg, hjemmemarkedsindustri og hos de hjemmemarkedsrettede oljeleverandørene.

  Bedriftene ser for seg litt videre nedgang i veksten det neste halve året. Det er bygg- og anleggsnæringen og de hjemmemarkedsrettede oljeleverandørene som venter den sterkeste avdempingen. En del bedrifter betegner de økonomiske utsiktene som mer usikre enn for ett år siden. Selv om det er relativt få bedrifter som venter å bli direkte berørt av handelskonflikten mellom USA og Kina, har flere blitt mer bekymret for smitteeffekter av den globale handelsuroen.

  Kapasitetsutnyttingen er lite endret fra forrige intervjurunde, mens deler av arbeidsmarkedet har blitt strammere. Sysselsettingsveksten har avtatt litt i de fleste næringer. Kontaktene anslår en årslønnsvekst på 3,1 prosent i inneværende år og 3,2 prosent i 2020.» (Kilde: norges-bank.no)

 • desember

  10

  tirsdag kl. 08:15

  Det har vært litt blandet stemning på de asiatiske markedene i natt. Den japanske Nikkei 225 og TOPIX – indeksen er ned henholdsvis 0,09 og 0,08 prosent i øyeblikket. I Kina er SSEC opp 0,06 prosent mens CSI300 er opp 0,08 prosent. I Hong Kong er Hang Seng ned 0,15 prosent. I USA falt markedene tilbake i går etter en relativt kraftig oppgang på fredag. S&P 500 og Dow Jones endte i rødt med et fall på henholdsvis 0,31 og 0,38 prosent. Futures på de respektive børsene peker i øyeblikket mot en åpning som ligger svakt på plussiden.  

  Den japanske økonomien ekspanderte langt raskere enn tidligere rapportert i tredje kvartal. En svært motstandsdyktig innenlandsk etterspørsel og investeringer fra bedriftene veiet opp for lavere vekst på grunn av fall i eksporten og globale handelskonflikter. Bruttonasjonalproduktet vokste med 1,8 prosent i perioden fra juli til september på årlig basis. Det er som nevnt langt sterkere enn 0,2 prosent som tidligere var antydet. Den solide vekten markerte det fjerde kvartalet på rad med ekspansjon. Det skal være sagt at enkelte analytikere likevel mener at veksten i tredje kvartal som var den svakeste kvartalsutviklingen så langt i 2019, skjuler enkelte svakheter som kan føre til langt svakere utvikling i tiden som følger. Blant annet var en betydelig andel av investeringene knyttet til detaljhandelen. Det har sannsynligvis sammenheng med innføringen av økt merverdiavgift.

  Den tyske eksporten steg uventet i oktober. Det er kjærkomne nyheter for en økonomi som har balansert på randen av resesjon over de siste kvartalene. Økningen på 1,2 prosent i eksporten bringer med seg et håp om at økonomien kan unngå kontraksjon i siste kvartal til tross for en rekke svake økonomiske nøkkeltall i de siste ukene. Det overraskende oppsvinget i eksporten kan spesielt knyttes til økt etterspørsel fra land utenfor eurosonen. Eksporten til land innenfor eurosonen steg 0,1 prosent i forhold til samme tidspunkt i fjor, mens salget til land utenfor eurosonen steg 4,6 prosent i samme periode. Analytikerne vente i snitt et fall i eksporten på 0,7 prosent i oktober.

  Norge: «Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge var 0,3 prosent høyere i perioden august-oktober enn i mai-juli, viser sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet. Fra september til oktober var veksten 0,1 prosent.

  Månedstallene er volatile, og det er derfor hensiktsmessig å vurdere utviklingen over tremånedersperioder. For hver av de tre månedene august, september og oktober har veksten vært svak, men veksten i juli var uvanlig sterk. Det gir et overheng, som trekker opp tremånedersveksten, viser tall fra Nasjonalregnskapet.

  Tremånedersveksten i fastlandsøkonomien ble trukket opp av tjenester tilknyttet oljeutvinning og bygging av oljeplattformer og moduler. Like viktig var oppgangen i akvakultur og bearbeiding av fisk. Bruttoproduktet i IKT-tjenester økte i samme størrelsesorden, og flere andre tjenestenæringer bidro også til veksten, Samlet økte tjenestenæringene med 0,3 prosent i perioden august-oktober. Bygge- og anleggsnæringen hadde også oppgang i aktiviteten, men veksttakten var noe mer avdempet enn tidligere i 2019.

  Husholdningenes konsum økte 0,2 prosent i perioden august-oktober sammenlignet med mai-juli. Tjenestekonsumet hadde en vekst på 0,5 prosent i samme periode, mens varekonsumet falt med 0,4 prosent. For tremånedersperioden er det særlig bilkjøpene som bidrar til nedgangen i varekonsumet. 

  Utlendingers kjøp i Norge økte med 0,6 prosent i tremånedersperioden, mens norske husholdningers kjøp i utlandet økte med 1,8 prosent. Konsumet i offentlig forvaltning hadde en tremånedersvekst på 0,3 prosent. 

  Bruttoinvesteringene i fast realkapital steg 3,5 prosent fra mai-juli til august-oktober og hadde en økning på 1,3 prosent fra september til oktober. Boliginvesteringene falt 0,3 prosent i tremånedersperioden og falt 0,8 prosent i september-oktober.

  Når det gjelder investeringer ellers, mangler god månedsinformasjon. Det betyr at for petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene, benyttet.

  Samlet eksport falt 1,8 prosent fra mai-juli til august-oktober, mens eksporten av tradisjonelle varer økte 1,5 prosent. Eksport av råolje og naturgass falt 6,2 prosent i tremånedersperioden, som henger sammen med svake tall for august. Importen av tradisjonelle varer falt 1,3 prosent i samme periode, mens samlet import hadde falt 0,1 prosent.» (Kilde: ssb.no)

 • desember

  09

  mandag kl. 08:26

  En positiv stemning preger det japanske markedet på morgenkvisten. Den japanske Nikkei 225 og TOPIX – indeksen er opp 0,33 og 0,51 prosent i øyeblikket. Stemningen er litt blandet i Kina. Der er den toneangivende SSEC opp 0,08 prosent mens CSI300 er ned 0,18 prosent. I Hong Kong er Hang Seng opp 0,16 prosent. Aksjemarkedene i USA opplevde en relativt kraftig oppgang på fredag og S&P 500 og Dow Jones endte i pluss med henholdsvis 0,91 og 1,22 prosent.

  Svensk industriproduksjon falt kraftig i oktober ifølge data som ble offentliggjort på fredag. Det virker uansett som om en svak start på fjerdekvartal ikke vil være nok til å stagge sentralbanken fra å heve renten den 19. desember. Den totale industriproduksjonen steg 0,2 prosent over måneden og var 0,4 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Likevel falt produksjonen i videreforedlingsindustrien i tolvmånedersperioden frem til og med oktober med 1,3 prosent. Ordreinngangen falt 5,4 prosent over tilsvarende tolvmånedersperiode. Til tross for flere indikatorer som signaliserer en oppbremsing i den svenske økonomien, vil trolig sentralbanken, som nevnt, heve renten på møtet senere i måneden. Flere tror sentralbankens hovedmotivasjon vil være å sette et kryss over en femårsperiode med negative renter.

  I USA var jobbveksten den sterkeste på 10 måneder i november da tidligere streikende arbeidere returnerte til General Electrics fabrikker og helseindustrien trappet opp ansettelseshastigheten. Det tyder på at økonomien fremdeles beveger seg langs en moderat ekspansjonslinje til tross for en lengre nedtur i industrisektoren. Den månedlige sysselsettingsrapporten som ble sluppet på fredag viste en stabil lønnsvekst og et fall i ledigheten på 3,5 prosent. Samtidig økte sysselsettingen med 266 000 i forrige måned. Analytikere antyder at økonomien vil vokse med 1,8 prosent på årlig basis i fjerde kvartal mot 2,1 prosent per tredje kvartal. Økonomene anslår også at veksttakten som en økonomi kan leve med over en lengre periode uten å fyre for mye under inflasjonsutviklingen til å ligge mellom 1,7 og 2 prosent.

 • desember

  06

  fredag kl. 09:07

  Aksjemarkedet i USA var opp i går og det fortsetter med oppgang på Asia-børsene. Risikosentimentet ble bedre etter det ble kjent at Kina skal fjerne toll på noen amerikanske jordbruksvarer. Ellers er OPEC+landene nesten i mål med en ny avtale, og satser på å redusere produksjonen ytterligere med 500 000 fat. Oljeprisen har steget 3% siden starten av uken og et fat Brent olje handler nå på 63 USD. Kronekursen har endret seg lite siden i går og i skrivende stund handler EURNOK på 10,14.

  Vi startet dagen med norske industriproduksjonstall for oktober som viste en flat utvikling sammenlignet med forrige måned. På forhånd var det ventet en vekst på 0,3 %. Industriproduksjonen har vokst bra i år blant annet på grunn av sterk vekst i oljeinvesteringene og den svake kronen som støtter opp eksportsektoren. 

  Ellers fikk  vi også industriproduksjonstall fra Tyskland. Tysk produksjonsindeks har falt kraftig i 2019 og fallet fortsatte i oktober med 1,7 %. Ingen av de spurte økonomene så for seg et så kraftig fall.

  Månedens viktigste nøkkeltall; sysselsettingsrapporten fra USA (nonfarm payroll) er ventet å vise at 190 tusen nye arbeidsplasser ble skapt i november. Det er i så fall en oppgang fra oktobertallene som var 128 tusen. Mye av økningen kan imidlertid forklares av streiken hos General Motors som ble avsluttet i oktober. Tall fra lønnsleverandøren ADP, som kom ut tidligere denne uken, indikerer noe svakere vekst i arbeidsmarkedet. En skuffelse i nonfarm payrolls vil nok prege risikosentimentet i markedet og kan øke sannsynligheten for at Fed vil kutte renten neste år.

  • Fed holder et øye med forbrukertillitstallene fra Universitet i Michigan siden de gir et godt bilde av stemningen blant amerikanske forbrukere. Hovedindeksen falt litt tilbake i sommer, men den har hentet seg noe inn den siste tiden. Nå er konsensus at sentimentsindeksen vil øke litt i november.
 • desember

  05

  torsdag kl. 08:57

  Markedet handler som vanlig på siste nytt i handelskrigen og i går kom det uttalelser om at forhandlingene var i rute til tross for uttalelser fra Trump under NATO-møtet om at han godt kunne vente til etter valget og amerikansk lovgivning om griper direkte inn i kinesisk innenrikspolitikk. Futures på S&P500 er opp nesten en prosent siden i går morges og amerikanske 10-års renter er opp 6bp. 

  Dagens viktigste begivenhet er OPEC+-møtet og markedet er meget spent på hva landene blir enige om. Signalene fra OPEC-landene og Russland i forkant av møtet har vært blandet. Noen land foretrekker ytterligere produksjonskutt og er redde for at markedet vil drukne i olje dersom OPEC ikke kutter. Andre vil legge mere vekt på at de tidligere avtalte produksjonskutt gjennomføres da det er flere land som produserer mer enn de har forpliktet seg til. Ifølge Bloomberg har komiteen som gir uforpliktende råd til oljeministrene ikke diskutert nye produksjonskutt. Det ventes imidlertid at OPEC-landene blir enige om å videreføre de eksisterende produksjonskuttene. Men den nært forestående børslanseringen av Aramco, vil nok Saudi-Arabia være påpasselig med å ikke sende signaler som kan svekke oljeprisen. 

  Ellers vil markedet følge med på industriordretall fra Tyskland og USA. Industrisektoren i begge land har svekket seg markant i år. Den siste tiden har PMI-indeksene for industrien flatet noe ut i Europa og det samme viste mandagens ISM-tall fra USA. Imidlertid er indeksene fortsatt under 50-streken, noe som signaliserer at industrien vil svekkes ytterligere. Nye industriordre har imidlertid sluttet å falle, og det gir håp om at også produksjonen snart vil snu oppover igjen. 

  ISM for tjenestesektoren kom litt lavere enn ventet på 53,9 men indikerer fortsatt brukbar vekst i amerikansk økonomi. Sysselsettingsestimatet fra personalsystemleverandøren ADP falt fra 125 000 i oktober til 67 000 i november, mens det på forhånd var ventet at de skulle øke. Selv om ADP-tallene kan avvike endel fra de offisielle målingene fra måned til måned, øker dette muligheten for at fredagens non-farm payrolls blir svakere enn ventet. I sum var gårsdagens tall fra USA litt svakere enn ventet, men langtifra nok til å påvirke Feds beslutning om å holde uendret på møtet neste uke.

  Boligprisene her hjemme økte sesongjustert med 0,2% m/m i november (nominelt -0,8%). Prisveksten holdes oppe på tross av at rentene har økt og at kjøperne har flere boliger å velge mellom. Av de store byene hadde Stavanger den svakeste sesongjusterte utviklingen, med et fall på 0,8 prosent. Prisene vokste mest i Oslo, med hele 0,6 % m/m. Boligprisene støttes av god vekst i norsk økonomi; det er flere som er i arbeid og folk flest venter bra reallønnsvekst neste år.

 • desember

  04

  onsdag kl. 09:07

  Markedet fortsatte ned i går i kjølvannet av den siste tidens eskalering av handelskrigen. Nyheten om at Trump vil ilegge toll på enkelte franske varer preger fortsatt markedet, samtidig som en handelsavtale med Kina virker lenger unna igjen. En avtale kan godt komme etter valget, ifølge Trump, og allerede 15. desember står trolig nye tolløkninger for tur. Per i dag ser det lite sannsynlig ut at partene kommer til enighet før den tid. Muligheten for en snarlig handelsavtale blir ytterligere svekket av det Kina karakteriserer som innblanding i indre anliggende. Representantenes hus har vedtatt en lov som tvinger Trump til å innta en hardere holdning overfor Kina i forbindelse med behandlingen av Uighuru-minioriteten. Lovforslaget har likheter med det som ble vedtatt i september til støtte for demonstrantene i Hong Kong, men må først via Senatet før Trump kan signere.

  I dette klimaet hjelper det lite at det kom gode PMIer fra Kina nå på morgenen. Tjeneste-PMIen steg til 53,5 et bra hopp etter svak utvikling siden vårparten. Tjeneste-PMIen varierer my, men tallet indikerer at Kina ikke har nødvendigvis har dårlig tid med å inngå en handelsavtale.

  Uroen rundt handelskrigen har svekket kronen igjen. EURNOK var i går opp til 10,17.  Med uro i markedet utelukkes det  selvsagt ikke at kronen kan svekke seg noe mer den nærmeste tiden, også hjulpet av at Norges Bank ikke kjøper kroner (veksler valuta fra oljefondet til kroner på vegne av Finansdepartementet for å finansiere underskuddet på statsbudsjettet) i siste halvdel av desember.

  Her hjemme får vi prisstatistikken for brukte boliger fra Eiendom Norge kl. 11. Anekdotisk informasjon indikerer at det går litt trått i boligmarkedet om dagen, så bli ikke overrasket om vi ser et lite sesongjustert fall, kanskje særlig i Oslo. Selv om overskriftene i media blir store er noen grunn til å miste nattesøvnen av den grunn. Det går bra i norsk økonomi, sysselsettingen stiger og folk flest kan vente seg brukbare lønnstillegg neste år. Det trekker isolert sett i retning av høyere boligpriser. På den andre siden har nå folk fått melding fra banken sin om at lånerenten er skrudd opp. Det er god tilgang av brukte boliger i markedet for tiden. Det trekker prisene isolert ned. Effektene av gjeldsregisteret er mer usikre, men bidrar nok til lavere gjeldsvekst og dermed til noe lavere boligprisvekst. I sum tror vi på en nokså flat utvikling framover men må regne med litt variasjon fra måned til måned.

  Fra USA får vi ISM for tjenestesektoren. Konsensus er et lite fall fra 54,7 til 54,5. Det betyr i så fall brukbar vekst i amerikansk økonomi, selv om ISM-tallene vi fikk på mandag indikerer at industrisektoren vil svekkes ytterligere. Vi får også de «uoffisielle» ADP sysselsettingstallene i dag som kan gi en indikasjon på payrolls-tallene vi får på fredag. Forventningene ligger på en vekst på 140 tusen nye sysselsatte. Det betyr en fortsatt tilstramming av arbeidsmarkedet.

 • desember

  03

  tirsdag kl. 08:09

  Det var en blodrød dag i aksjemarkedet i går med S&P500 som endte ned nesten en prosent, den største nedgangen de siste to månedene. Stemningen ble dårlig i går etter at Trump tvitret om nye tollsatser på stål og aluminium fra Brasil og Argentina, land som han beskylder for å berike seg på bekostning av amerikanske bønder. Ikke lenge etter kom meldingen om at fristen for handelsavtalen mellom Kina og USA er den 15. desember. Det uttalte USAs handelsminister Ross til Fox News, og han sa at hvis avtalen ikke inngås innen fristen vil Trump innføre ytterligere toll på kinesiske varer. Etter sigende har handelssamtalene vært konstruktive den siste tiden. Dermed kom trusselen om nye tollsatser som en overraskelse, selv om mange av oss nok hadde ventet en videre eskalering etter hvert. Vondt ble til verre etter at ISM for industrien skuffet markedet ytterligere. Aksjemarkeder i Europa endte litt over 2% ned i går. Det er blandet på Asia-børsene, mens futures på S&P peker opp nå.

  I natt ble det kjent at USAs handelskontor foreslår å innføre toll på franske varer som et svar på at Frankrike har innført selskapsskatt på amerikanske IT-bedrifter. Handelskontoret vurderer om også varer fra Østerike, Italia og Tyrkia burde få ytterlige toll. Trump og Macron skal i dag møtes på sidelinjen av Nato-toppmøtet i London. Tidligere har presidentene blitt enige om en 90-dagers utsettelse for å kunne forhandle frem en løsning. Fristen utløp forrige uke uten noe at landene kom til enighet, men kanskje får franskmennene en utsettelse til i dag.

  Kalenderen er av det lette slaget i dag, uten interessante nøkkeltall. I natt får vi Caixins samlet- og tjeneste-PMI fra Kina. Konsensus venter at sistnevnte vil øke forsiktig med en tiendedel til 51,2 i november. I så fall vil indeksen indikere en grei vekst i tjenestesektoren.

  ISM for industrien i USA skuffet markedet. Konsensus ventet at denne skulle øke fra 48,3 til 49,5 i november. Imidlertid falt hovedindeksen – delvis på grunn av nedgang i de viktige underindeksene for sysselsetting og nye ordre – med to tiendedeler til 48,1. Et nivå under 50 antyder at industrien vil svekkes ytterligere fremover, noe som vil dempe veksten i USA. Fed er nå for tiden meget opptatt av å holde veksten i økonomien oppe. Sentralbanken er nok derfor ikke fornøyd med gårsdagens tall. Men svakheten i ISM er ikke tilstrekkelig for at Fed skal kutte renten på neste møte onsdag den 11. desember.

  •  
 • desember

  02

  mandag kl. 09:07

  Den kinesiske industri-PMIen (Caixin) bedret seg ytterligere i november. Indeksen ligger nå på 51,8, etter at den var under det nøytrale 50-nivået både på begynnelsen av året og i sommer. En del av oppgangen kan kanskje tilskrives 70-årsmarkeringen til republikken, men etter hvert som vi legger dette bak oss blir det vanskeligere å tilskrive all bedringen i PMIen til dette. Over de siste månedene er bildet noe av det samme-PMI ser ut til å flate ut og enkelte steder stige litt igjen. Det indikerer at det verste av nedkjølingen innen industrien kan være bak oss i denne omgang.

  Markedene i Asia er opp i morges, blant annet støttet av tallene overfor. Oljeprisen er ganske mye ned over de siste dagene etter kommentarer om at OPEC ikke vil utvide produksjonskuttene. Irak tar til orde for å kutte ytterligere, men markedet gir åpnebart andre medlemmer mer vekt.

  Merkel gikk på et nederlag i helgen etter at hennes regjeringspartner SPD valgte nye ledere som krever et skifte til venstre. Merkel har 2 år igjen som statsminister, men dette gjør fremtiden usikker. SPD er med det villige til å risikere et brudd med Merkels kristendemokrater, etter at Merkel har sittet 14 år i sjefsstolen.

  Denne uken får vi en rekke viktige nøkkeltall fra USA. Først ute er ISM for industrien kl. 16 i dag. Konsensus er at indeksen vil øke fra 48,3 til 49,5 i november. I så fall er det fortsatt under nivået som er forenlig med nullvekst i industrien. Men kommer tallet som ventet vil det bety at det verste er forbi for amerikansk industri. På onsdag får vi ISM-tall utenom industrien, og uken avsluttes med måneds viktigste nøkkeltall – nonfarm payrolls. Konsensus er at sistnevnte vil vise at 190 tusen nye arbeidsplasser ble skapt i november.

  OPEC+-medlemmene vil møtes på torsdag og fredag. Ytterligere produksjonskutt får vi neppe nå. Fokus på møtet blir nok at landene må oppfylle de avtalte produksjonskuttene. Flere land blant annet Russland, Irak og Nigeria har ikke etterkommet kravene, og den uoffisielle lederen i kartellet – Saudi-Arabia – vil kreve lydighet. Markedet er nok posisjonert for et slik utfall, mens overraskelser vil slå ut i oljeprisen.

  Ellers taler Lagarde senere i dag EU-parlamentet. Hun vil nok gjenta budskapet at finanspolitikken må brukes mer for å løfte veksten i eurosonen. Svaret fra finansministrene i EU kan hun allerede få på torsdag. Ministrene skal da møtes for å diskutere en rekke spørsmål blant annet integrering til en felles bank- og kapitalmarkedsunion

  Flash euro-inflasjonstall for november økte en tiendedel mer enn ventet til 1,3% å/å. inflasjonen har ligget under målet på 2% lenge så det er ikke noe nytt. Det «nye» problemet for ECB er den kraftige avmatingen innefor industrien det siste året. Med lavere aktivitet i økonomien er det svake utsikter til at inflasjonen vil ta seg opp med det første. Det har gjort at ECB har tråkket på gasspedalen og begynt med en ny runde pengepolitiske lettelse gjennom høsten.

  Norske detaljhandelstall for oktober falt med 0,8% m/m Mens konsensus var at disse ville vokse med 0,2%. Mange tror at forbrukerne har utsatt en del kjøp til november for å dra nytte av Black Friday tilbud.

  Ledighetstallene fra NAV økte sesongjustert med 250 personer. Siden september-møtet har NAV-ledigheten utviklet seg på linje med Norges Banks forventinger. Dermed bør dette ikke påvirke rentebanen i desember

 • 10 fra 4314 Vis mer ...