Se hvordan digitalisert og automatisert rapportering sparer tid, hever kvalitet og gir bedre prestasjon.
 
Seminaret fokuserer på ledelse og den styringsinformasjonen ledere har behov for. Du vil bli vist hvordan prosesser kan digitaliseres og automatiseres, slik at ledere kan ta raskere og bedre beslutninger.
Samspillet mellom teknologi og ledelse gir nye muligheter også mot eksterne. Som eksempel vil vi vise hvordan god rapportering kan effektivisere samarbeidet med banken.
 
Dagens foredragsholdere: Micael Ueland fra TheVIT og Sigrid Evenstad Moe fra SpareBank 1 Østlandet.

E-post med lenke til webinaret sendes ut etter at påmeldingsfristen er ute (22. mai).

Webinaret er gratis.